Godt vedlikehold er avgjørende for å opprettholde verdier i bygning. Eiendomstjenester er derfor en fornuftig og lønnsom investering.  Det er med på å øke trivselen og tryggheten på eiendommene.